top of page

Ewa Olszowa
Certified Translator, Regulated Immigration Consultant, Commissioner for Taking Affidavits
416-877-3304
info@polishtranslator.ca

Add Your Title

This is a great place to add a tagline.

Polish Language Translation Amber Law

Translation of documents for immigration, education, legal and medical purposes (including documents
for Polish citizenship and passport matters for Polish Consulate).
Immigration consultations, visa extensions, family sponsorship, citizenship.

****************************
Tłumaczenia zwykłe i poświadczone do celów imigracyjnych, edukacyjnych, sądowych i medycznych
(również dokumentów do obywatelstwa polskiego i spraw paszportowych do Polskiego Konsulatu).
Konsultacje imigracyjne, przedłużanie wiz, sponsorowanie członków rodziny, obywatelstwo.

FREE CONSULTATION

 

CONTACT US

 

Ewa Olszowa Certified Translator,
Regulated Immigration Consultant, 

Commissioner for Taking Affidavits

416-877-3304 Mississauga office

Email: info@polishtranslator.ca

AMBER LAW 
Immigration and Paralegal Services

Licensed Paralegal

Notary Public and Commissioner of Oaths

Windsor -Essex office

Email: AMBER.LAW.ORG@GMAIL.COM

bottom of page